Studijní materiály, prezentace, odkazy na dokumenty a weby...

Doplňující e-learningový kurz k Dějepisnému semináři, ve kterém studenti získají studijní materiály nutné pro práci v semináři, základní informace k semináři, naleznou zde rovněž odevzdávárnu pro seminární práce, známky za splněné úkoly apod. Jednou z možných aktivit je rovněž podíl na diskuzi v chatovém fóru semináře.