Dvouletý seminář pro septimu a oktávu rozšiřující a prohlubující znalosti z jednotlivých odvětví biologie